• 021-88565521
  • info@tedco.co

از بخار تا برق؛ فرآیند تولید برق در نیروگاه طوس چگونه است؟