Tamin Energy Development Company (TEDCO)

شرکت مدیریت توسعه انرژی تأمین (تدکو) یک هلدینگ تخصصی سرمایه‌گذاری در حوزه آب، برق و زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری‌ تأمین‌اجتماعی (شستا) است که مأموریت خود را درآمدزایی از طریق بهره‌برداری نیروگاه‌های واگذارشده از سوی تأمین اجتماعی و جذب سرمایه جهت توسعه واحدهای کسب‌و‌کار جدید در حوزه‌های مذکور و نهایتاً فروش محصولات آنها قرارداده‌است. حوزه‌های فعالیت این هلدینگ اختصاراً به شکل زیر تفکیک می‌شوند

حقوق و اخلاق حرفه ای، اعتبار کار ماست

آخرین پروژه ها

آخرین پروژه های اجرا شده و در حال اجرا
احداث نیروگاه مقیاس کوچک گرمسار

احداث نیروگاه مقیاس کوچک گرمسار

پروژه  آب شیرین کرگان

پروژه آب شیرین کرگان

Project Four

Project Four

Project Three

Project Three

Project Two

Project Two

Project one

Project one

شرکت های مدیریتی

خودکفایی ساخت قطعات داغ در نیروگاه گازی خلیج فارس

خودکفایی ساخت قطعات داغ در نیروگاه گازی خلیج فارس

پیشرفت سی و دو درصدی عملیات احداث نیروگاه مقیاس کوچک گرمسار

پیشرفت سی و دو درصدی عملیات احداث نیروگاه مقیاس کوچک گرمسار