• 021-88565521
  • info@tedco.co

خدمت در نقطه صفر عاشقی

تصاویری زیبا از برپایی موکب خدمت رسانی هیات شهدای کار و تولید هلدینگ انرژی شستا در پایانه مرزی برکت – مهران