• 021-88565521
  • info@tedco.co

دکتر حسینی

اخبار
روابط عمومی

احیای فرآیند پروژه‌های تحقیقاتی نیروگاهی در دستور کار شستا قرار گرفت

معاون برنامه‌ریزی راهبردی و سرمایه‌گذاری شستا گفت: بهبود، لازمه وجود یک سازمان است و در این زمینه پیگیری‌های لازم برای جاری شدن مجدد فرآیند پروژه‌های تحقیقاتی نیروگاه طوس مشهد انجام در دستور کار قرار خواهد گرفت.

ادامه خبر