• 021-88565521
  • info@tedco.co

گزارش تصویری بازدید مدیرعامل شستا از نیروگاه گازی خلیج فارس