• 021-88565521
  • info@tedco.co

گزارش تصویری (شماره 1) بازدید دوره‌ای واحد 6 نیروگاه خلیج فارس برای کاهش خروج اضطراری و آمادگی بیشتر تولید برق