• 021-88565521
  • info@tedco.co

گزارش تصویری (شماره 2) بازدید دوره‌ای واحد شش نیروگاه خلیج فارس