• 021-88565521
  • info@tedco.co

اخبار

اخبار
مسعود سهامیان

آغاز تعمیرات اساسی واحد چهار نیروگاه طوس

با توجه به ساعت کارکرد واحدها، براساس جدول زمانبندی اعلام شده از طرف معاونت راهبری تولید شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، فعالیت های تعمیرات اساسی واحد چهار نیروگاه جهت کسب آمادگی کمل برای تولید برق در پیک تابستان، آغاز شد.

ادامه خبر

آغاز تعمیرات اساسی واحد پنج نیروگاه خلیج فارس با استفاده از توان داخلی و شرکت های دانش بنیان

ابوالقاسم احمدی مهر سرپرست شرکت مدیریت توسعه انرژی تأمین به همراه ونکی رئیس هیات مدیره شرکت مدیریت توسعه انرژی تأمین و برخی از مدیران هلدینگ انرژی با حضور در نیروگاه خلیج فارس از روند تعمیرات اساسی واحد شماره 5 بازدید کردند.

ادامه خبر
اخبار
مسعود سهامیان

تعویض سکتور پلیت‌های بخش سرد در ایرهیترهای شماره ۱ و ۲ واحد ۳ نیروگاه طوس

با توجه به برنامه زمانبندی شده و با تلاش کارکنان اداره بویلر امور تعمیرات مکانیک در تعمیرات اساسی واحد ۳، سکتور پلیت های بخش سرد در ایرهیترهای شماره ۱ و ۲ تعویض و همچنین مجموعه‌ی اهرم بندی سکتور پلیت های لانگشتروم، سرویس شد.

ادامه خبر
اخبار
روابط عمومی

راهبرد دانش بنیانی هلدینگ انرژی شستا در تعمیرات اساسی واحد 5 نیروگاه خلیج فارس

ابوالقاسم احمدی مهر سرپرست شرکت مدیریت توسعه انرژی تأمین به همراه جمعی از مدیران هلدینگ انرژی با حضور در نیروگاه خلیج فارس در جریان آخرین اقدامات انجام شده برای تعمیرات اساسی واحد 5، قرار گرفتند.

ادامه خبر