درباره ما

شرکت مدیریت توسعه انرژی تأمین (تدکو)

شرکت مدیریت توسعه انرژی تأمین (تدکو) یک هلدینگ تخصصی سرمایه‌گذاری در حوزه آب، برق و زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری‌ تأمین‌اجتماعی (شستا) است که مأموریت خود را درآمدزایی از طریق بهره‌برداری نیروگاه‌های واگذارشده از سوی تأمین اجتماعی و جذب سرمایه جهت توسعه واحدهای کسب‌و‌کار جدید در حوزه‌های مذکور و نهایتاً فروش محصولات آنها قرارداده‌است. حوزه‌های فعالیت این هلدینگ اختصاراً به شکل زیر تفکیک می‌شوند

چارت سازمانی

اعضای هیات مدیره هلدینگ و شرکتهای تابعه

اعضاء شرکت مدیریت توسعه انرژی تامین

کوروش
کورش الیاس نفیعی
مدیر عامل و عضو هیأت مدیره
شکرالهی
محمد علی شکر الهی
رئیس هیات مدیره
کاظمی
یوسف کاظمی
نائب رئیس هیات مدیره

اعضاء شرکت تامین انرژی سبز کویر

افشاری راد
داود افشاری راد
نایب رئیس هیات مدیره
علی بابایی
سیامک علی بابائی
رئیس هیات مدیره

اعضاء شرکت افق تامین انرژی پارس

آبنوس
غلامحسین آبنوس
رئیس هیات مدیره
نوبخت
مهدی نوبخت
عضو هیات مدیره

اعضاء شرکت افق تامین انرژی آب شیرین

حاجی حسنی
احسان حاجی حسنی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره
فرشید بندی
فرشید بندی
نایب رئیس هیات مدیره
دیندوست
مجید دیندوست
رئیس هیات مدیره

اعضاء شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس

قانع عبادی استاد
مرتضی قانع عبادی استاد
مدیر عامل و عضو هیات مدیره
مددی
بهروز مددی ماهانی
عضو هیات مدیره
کلانتر
عبداله کلانتر مهرجردی
رئیس هیات مدیره
ساداتی
سید جواد ساداتی
نایب رئیس هیات مدیره

اعضاء شرکت تامین آب هرمز ابدال

افشین معین
افشین معین
مدیر عامل و عضو هیات مدیره
نوروز پور
مرتضی نوروزپور
نایب رئیس هیات مدیره

اعضاء شرکت افق تامین انرژی طوس

زاهد
محمد رضا زاهد
مدیر عامل و عضو هیات مدیره
چوپانی
امیدرضا چوپانی
نائب رئیس هیات مدیره