درباره ما

شرکت مدیریت توسعه انرژی تأمین (تدکو)

شرکت مدیریت توسعه انرژی تأمین (تدکو) یک هلدینگ تخصصی سرمایه‌گذاری در حوزه آب، برق و زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری‌ تأمین‌اجتماعی (شستا) است که مأموریت خود را درآمدزایی از طریق بهره‌برداری نیروگاه‌های واگذارشده از سوی تأمین اجتماعی و جذب سرمایه جهت توسعه واحدهای کسب‌و‌کار جدید در حوزه‌های مذکور و نهایتاً فروش محصولات آنها قرارداده‌است. حوزه‌های فعالیت این هلدینگ اختصاراً به شکل زیر تفکیک می‌شوند

چارت سازمانی

اعضای هیات مدیره هلدینگ و شرکتهای تابعه

اعضاء شرکت مدیریت توسعه انرژی تامین

کوروش
کورش الیاس نفیعی مدیر عامل و عضو هیأت مدیره
عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مدیریت توسعه انرژی تامین
شکرالهی
محمد علی شکر الهی رئیس هیات مدیره
عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین
کاظمی
یوسف کاظمی نائب رئیس هیات مدیره
عضو هیات مدیره

اعضاء شرکت تامین انرژی سبز کویر

افشاری راد
داود افشاری راد نایب رئیس هیات مدیره
عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت افق تامین انرژی پارس
علی بابایی
سیامک علی بابائی رئیس هیات مدیره
عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت افق تامین انرژی سبز

اعضاء شرکت افق تامین انرژی پارس

آبنوس
غلامحسین آبنوس رئیس هیات مدیره
عضو هیات مدیره و مدیر عامل سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین
رسایی نیا
عباس رسائی نیا مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره
عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت افق تامین انرژی پارس
نوبخت
مهدی نوبخت عضو هیات مدیره
معاون مالی و پشتیبانی شرکت افق تامین انرژی پارس

اعضاء شرکت افق تامین انرژی آب شیرین

حاجی حسنی
احسان حاجی حسنی مدیر عامل و عضو هیات مدیره
عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت افق تامین انرژی آب شیرین
فرشید بندی
فرشید بندی نایب رئیس هیات مدیره
عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین
دیندوست
مجید دیندوست رئیس هیات مدیره
عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری صبا تامین

اعضاء شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس

قانع عبادی استاد
مرتضی قانع عبادی استاد مدیر عامل و عضو هیات مدیره
عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس
مددی
بهروز مددی ماهانی عضو هیات مدیره
عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت افق تامین انرژی آب شیرین
کلانتر
عبداله کلانتر مهرجردی رئیس هیات مدیره
عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت تامین انرژی سبز کویر
ساداتی
سید جواد ساداتی نایب رئیس هیات مدیره
عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت افق تامین انرژی پارس

اعضاء شرکت تامین آب هرمز ابدال

افشین معین
افشین معین مدیر عامل
عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت تامین آب هرمز ابدال
نوروز پور
مرتضی نوروزپور نایب رئیس هیات مدیره
عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت افق تامین آب شیرین

اعضاء شرکت افق تامین انرژی طوس

زاهد
محمد رضا زاهد مدیر عامل و عضو هیات مدیره
عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت افق تامین انرژی طوس
چوپانی
امیدرضا چوپانی نائب رئیس هیات مدیره
عضو هیات مدیره شرکت افق تامین انرژی طوس