• 021-88565521
  • info@tedco.co

اجرای فعالیت‌های نظارتی در دفتر مهندسی و نظارت نیروگاه طوس

اجرای فعالیت‌های نظارتی در دفتر مهندسی و نظارت نیروگاه طوس

اجرای فعالیت‌های نظارتی در دفتر مهندسی و نظارت نیروگاه طوس

با توجه به اهمیت کنترل پروژه و نظارت بر اجرای دقیق برنامه‌ریزی های انجام شده در تعمیرات اساسی واحد ۳ حین انجام اورهال، فعالیت‌های نظارتی در دفتر مهندسی و نظارت نیروگاه طوس انجام شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت توسعه انرژی تأمین (تدکو) به نقل از روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق طوس، غفوری‌نژاد مدیر دفتر مهندسی و نظارت با اشاره به اینکه فعالیت‌های مرتبط با تعمیرات اساسی واحد ۳ و وظایف محوله این دفتر با برگزاری جلسات و بررسی و بروزرسانی برنامه تعمیرات واحد یک از خرداد ماه سال ۱۴۰۱ آغاز شد، گفت: در این دوره از تعمیرات، تهیه و تدوین برنامه زمان‌بندی تعمیرات اساسی به کمک نرم افزار msp، آماده‌سازی تست شیت‌ها، صدور پرمیت‌های اورهال، بررسی ضمائم، مستندات و تست شیت‌های تکمیل شده از جمله فعالیت‌هایی بود که در این بخش صورت گرفت.


وی در ادامه گفت: کنترل پروژه و تهیه گزارش هفتگی، درصد پیشرفت فعالیت‌ها، برگزاری جلسات منظم هفتگی با پیمانکاران (جهت بررسی درصد پیشرفت فعالیت‌های هر یک از گروه های پیمانکاری)، تشخیص گلوگاه‌ها، اتخاذ تصمیم مناسب جهت پیشبرد فعالیت‌ها مطابق با برنامه زمان‌بندی، ارائه گزارش درصد پیشرفت هفتگی همراه با ذکر دلایل عقب ماندگی گروه‌ها در جلسه کمیته عالی بررسی فنی به مدیر عامل و مدیران نیروگاه، تدوین و گردآوری فعالیت‌های انجام شده همراه با کلیه مستندات و تست شیت‌های هر یک از گروه‌های کاری و ارائه گزارش جامع به مدیر عامل نیروگاه و شرکت افق تأمین انرژی طوس از سایر فعالیت‌های این دفتر به شمار می‌آید.