• 021-88565521
  • info@tedco.co

احیاء مجدد فیلتر میکس تصفیه آب در نیروگاه طوس

احیاء مجدد فیلتر میکس تصفیه آب در نیروگاه طوس

احیاء مجدد فیلتر میکس تصفیه آب در نیروگاه طوس

با تلاش کارکنان امور شیمی نیروگاه طوس، فیلتر میکس تصفیه آب، مجددا احیاء و پس از آب گیری کامل فیلتر و رسیدن به حالت استاندارد آماده بهره برداری شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت توسعه انرژی تأمین (تدکو) به نقل از روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق طوس، فیلتر میکس، آخرین فیلتر در هر کدام از دو ردیف تصفیه آب می باشد. به این دلیل آن را فیلتر میکس می نماند که در داخل آن مخلوطی از رزین های آنیونی و کاتیونی به صورت کاملا میکس شده قرار دارد.


رادمان، مهندس شیفت امور شیمی نیروگاه طوس در این خصوص گفت: نقش این فیلتر، گرفتن یون های مثبت و منفی است که در مراحل قبلی تصفیه آب خام، یعنی فیلترهای کاتیونی قوی و ضعیف و آنیونی گرفته نشده اند و به اصطلاح از آن فیلترها نشت کرده اند (مانند یون سدیم و سیلیکا).


وی افزود: تمامی مراحل احیاء این فیلتر به صورت دستی و شامل بک واش، جدا سازی رزینهای کاتیونی و آنیونی، احیای مجزای هرکدام از رزین ها، اختلاط مجدد و رینز نهایی (شستشوی نهایی) می باشد و در نهایت پس از احیای این فیلتر، فیلتر میکس برای یک دوره حداقل ۶ ماهه آماده بهره برداری شد.