• 021-88565521
  • info@tedco.co

29 دی 1401

اخبار
روابط عمومی

تقدیر سرپرست هلدینگ انرژی از پرسنل نیروگاه طوس برای رفع نقص واحدهای نیروگاه در شرایط بد جوی

سرپرست شرکت مدیریت توسعه انرژی تأمین به همراه رئیس هیات مدیره شرکت، ضمن بازدید از امکانات و تجهیزات کارگاه­ی تعمیراتی نیروگاه با توانمندی­ها و اقدامات انجام شده در خصوص رفع نقص واحدهای 2 و 4 آشنا شدند.

ادامه خبر