• 021-88565521
  • info@tedco.co

3 مهر 1401

اخبار
روابط عمومی

ساخت حدود 400 قطعه نيروگاهی در نيروگاه طوس توسط متخصصان داخلی / گام بلند هلدینگ انرژی شستا در صرفه جویی 83 میلیارد ریالی

با همت متخصصان داخلی كشور برای تعميرات واحدهای نيروگاه طوس در سال 1400 حدود 400 قطعه نيروگاهی ساخته شده كه با 278 هزار يورو صرفه جویی ارزی همراه بوده است.

ادامه خبر