• 021-88565521
  • info@tedco.co

12 خرداد 1401

اخبار
روابط عمومی

شستا در مسیر تحول/معاونت نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان در شستا ایجاد می‌شود

مدیرعامل شستا با تاکید بر اینکه ما محکوم به تغییر وضعیت کنونی شستا ناظر به تحول هستیم، گفت: باید در سطوح مدیریتی به یک فهم مشترک از مسائل، چالش‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در پیشبرد اهداف و ماموریت‌ها برسیم.

ادامه خبر