• 021-88565521
  • info@tedco.co

دستور قرآن به تواضع بزرگان با مردم

دستور قرآن به تواضع بزرگان با مردم

دستور قرآن به تواضع بزرگان با مردم

واخْفِضْ جَنَاحَکَ لِمَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ ﴿بقره/۲۱۵﴾ و بال و پر خود را برای مؤ منانی که از تو پیروی می‏کنند بگستر

امام علی علیه السلام به مالک اشتر می فرماید: «هیچ گاه زیاد از مردم پنهان مشو که پنهان بودن رهبران، نمونه ای از تنگ خویی و کم اطلاعی در امور جامعه می باشد. نهان شدن از رعیت، زمامداران را از آگاهی داشتن آنچه بر آنان پوشیده است باز می دارد.»( نهج البلاغه، نامه 53)
کدهای رفتاری  سازمان:
ضمن حفظ رسمیت رابطة خود با کارکنان و برخورد محترمانه، آنقدر از آنان(زیردستان) فاصله نمی‌گیریم که جرئت طرح مشکلات خود را نداشته باشند.
(کدهای اختصاصی: مدیر-کد:21)

اطیب البیان (سید عبدالحسین طیب):


و خفض‌ جناح‌ کن‌ ‌برای‌ کسانی‌ ‌که‌ متابعت‌ کردند تو ‌را‌ ‌از‌ مؤمنین‌.
(وَ اخفِض‌ جَناحَک‌َ) طیور بسا ‌در‌ مقابل‌ صاحبش‌ ‌ یا ‌ ‌هم‌ جفتش‌ بال‌ ‌خود‌ ‌را‌ جمع‌ میکند و تسلیم‌ میشود کنایه‌ ‌از‌ تواضع‌ و فروتنیست‌ بعکس‌ رؤسا و امراء و سلاطین‌ ‌که‌ نسبت‌ باتباع‌ و رعیت‌ و زیر دستان‌ ‌خود‌ بزرگی‌ و تکبر میکنند و نخوت‌ میورزند ‌که‌ ‌اگر‌ کوچک‌ترین‌ بی‌احترامی‌ ‌از‌ ‌آنها‌ مشاهده‌ شد ‌او‌ ‌را‌ حبس‌ و شکنجه‌ میکنند بلکه‌ بقتل‌ میرسانند لکن‌ اخلاق‌ پیغمبر بنحوی‌ ‌بود‌ ‌که‌ ‌خدا‌ میفرماید وَ إِنَّک‌َ لَعَلی‌ خُلُق‌ٍ عَظِیم‌ٍ (قلم‌ ‌آیه‌ 4) و میفرماید فَبِما رَحمَةٍ مِن‌َ اللّه‌ِ لِنت‌َ لَهُم‌ وَ لَو کُنت‌َ فَظًّا غَلِیظَ القَلب‌ِ لَانفَضُّوا مِن‌ حَولِک‌َ فَاعف‌ُ عَنهُم‌ وَ استَغفِر لَهُم‌ وَ شاوِرهُم‌ فِی‌ الأَمرِ (آل‌ عمران‌ ‌آیه‌ 159). ‌در‌ خبر داریم‌ ترویج‌ دین‌ اسلام‌ بسه‌ چیز شد: مال‌ خدیجه‌، شمشیر ‌علی‌، خلق‌ پیغمبر، کسانی‌ ‌که‌ بمال‌ خدیجه‌ ایمان‌ آوردند بطمع‌ مال‌ بودند، کسانی‌ ‌که‌ بشمشیر ‌علی‌ ایمان‌ آوردند ‌از‌ ترس‌ جان‌ ‌بود‌، و کسانی‌ ‌که‌ بخلق‌ پیغمبر ایمان‌ آوردند ‌از‌ روی‌ حقیقت‌ و درک‌ حقانیت‌ دین‌ اسلام‌ ‌بود‌ و بهترین‌ صفات‌ انسانی‌ حس‌ خلق‌ ‌است‌ و بدترین‌ صفات‌ سوء خلق‌. ‌در‌ خبر ‌از‌ حضرت‌ رضا (ع‌) ‌از‌ آباء طیبین‌ ‌از‌ حضرت‌ رسالت‌ فرمود:
«علیکم‌ بحسن‌ الخلق‌ فان‌ حسن‌ الخلق‌ ‌فی‌ الجنة ‌لا‌ محالة و ایاکم‌ و سوء الخلق‌ فان‌ سوء الخلق‌ ‌فی‌ النار ‌لا‌ محالة»
و نیز ‌از‌ ‌آن‌ حضرت‌ ‌است‌ فرمود:
«بعثت‌ لاتمم‌ مکارم‌ الاخلاق‌»
و گفتند خلق‌ عظیم‌ صبر ‌بر‌ حق‌ و سعة بذل‌ و تدبیر امور، وفق‌، صلاح‌ و رفق‌ و مدارا ‌با‌ دشمنان‌ و تحمل‌ مکاره‌ ‌در‌ دعوت‌ ‌به‌ اسلام‌ و تجاوز ‌از‌ سیئات‌ و عفو و بذل‌ جهد ‌در‌ نصرت‌ دین‌ و مؤمنین‌ و ترک‌ حسد و حرص‌، و بالجمله‌ دارای‌ جمیع‌ اخلاق‌ حمیده‌ و مکارم‌ اخلاق‌ ‌بود‌ ‌حتی‌ دارد مجلس‌ حضرت‌ بالا و پائین‌ نداشت‌ حلقه‌ وار می‌نشستند ‌حتی‌ زنی‌ ‌از‌ انصار آمد لباس‌ حضرت‌ گرفت‌ حضرت‌ برخاست‌ رها کرد و رفت‌ باز آمد گرفت‌ حضرت‌ برخاست‌ رها کرد و رفت‌ مرتبه‌ سوم‌ آمد گرفت‌ حضرت‌ برخاست‌ رفت‌ نه‌ ‌او‌ عرضی‌ کرد خدمت‌ پیغمبر نه‌ حضرت‌ فرمایشی‌ فرمود ‌از‌ ‌آن‌ زن‌ پرسیدند ‌اینکه‌ چه‌ عملی‌ ‌بود‌ کردی‌!
‌گفت‌ مریضی‌ داشتم‌ خواستم‌ یک‌ قطعه‌ لباس‌ حضرت‌ ‌را‌ ببرم‌ ‌برای‌ استشفاء ‌در‌ دفعه‌ اول‌ و دوم‌ حیا کردم‌ ‌در‌ دفعه‌ سوم‌ بردم‌.
‌حتی‌ دارد عرب‌ بیابانی‌ آمد حضور حضرت‌ نشست‌ پای‌ ‌خود‌ ‌را‌ دراز کرد و ‌گفت‌ ‌ یا ‌ ‌محمّد‌ ‌برای‌ ‌من‌ قصه‌ بگو ‌حتی‌ اعرابی‌ آمد و ‌گفت‌ زیر ‌اینکه‌ آسمان‌ کذابی‌ مثل‌ تو نیست‌ حضرت‌ ‌با‌ کمال‌ ملایمت‌ فرمود ‌اگر‌ اینکه‌ ‌در‌ آستین‌ داری‌ شهادت‌ بصدق‌ دعوی‌ ‌من‌ بدهد قبول‌ میکنی‌ ‌گفت‌ آری‌ سوسماری‌ ‌در‌ آستین‌ شکار کرده‌ ‌بود‌ رها کرد سوسمار شهادت‌ داد ‌او‌ ایمان‌ آورد. ‌در‌ فتح‌ مکه‌ سران‌ قریش‌ ‌از‌ ترس‌ پناه‌ برده‌ بودند بمسجد الحرام‌ حضرت‌ وارد مسجد شد فرمود ‌با‌ ‌شما‌ معامله‌ میکنم‌ معامله‌ یوسف‌ ‌با‌ برادرانش‌ لا تَثرِیب‌َ عَلَیکُم‌ُ الیَوم‌َ یَغفِرُ اللّه‌ُ لَکُم‌ (یوسف‌ ‌آیه‌ 92).