• 021-88565521
  • info@tedco.co

امام حسین(علیه السّلام)، تمام قد در خدمت دین

امام حسین(علیه السّلام)، تمام قد در خدمت دین

امام حسین(علیه السّلام)، تمام قد در خدمت دین

فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْها لا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَ لکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لا یَعْلَمُونَ (روم /30) پس تو مستقیم روی به جانب آیین پاک اسلام آور در حالی که از همه کیشها روی به خدا آری، و پیوسته از طریقه دین خدا که فطرت خلق را بر آن آفریده است پیروی کن که هیچ تغییری در خلقت خدا نباید داد، این است آیین استوار حق، و لیکن اکثر مردم (از حقیقت آن) آگاه نیستند.

فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً: پس بپاى دار روى خود را براى دین حق در حالتى که مایل باشى از همه ادیان به دین اسلام، یعنى بر جاده دین اسلام استقامت نما و پایدارى کن و توجهات و عمل خود را خالص گردان براى خداوند سبحان
تفسیر اثنی عشری (حسینی شاه عبدالعظیمی)
________________________________________

تنبیه: آیه شریفه تمثیل است براى اقبال و ثبات بر دین اسلام و اهتمام و سعى بلیغ نمودن به آن، زیرا هر که به چیزى اهتمام نماید با تمام توجه و نظر و جدیت، روى مى‌آورد به آن؛ و خطاب گرچه به حضرت رسالت صلّى اللّه علیه و آله باشد، لکن مراد جمیع مکلفانند. و در وجه خطاب به رسول، تفخیم و تعظیم شأن اوست، زیرا آن سرور بهتر و پیشواى امت باشد، یعنى باید همه امت بر دین اسلام ثابت و راسخ شوند و به هیچ‌وجه از آن روى برنگردانند و تمام توجهات و نظریات خود را مصروف به آن دارند.


فِطْرَتَ اللَّهِ‌: ملازم شوید خلقت خداى را که دین اسلام است، یا بر شما باد به خلقت الهى که دین اسلام مى‌باشد. الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْها: آنچنان فطرتى که خلق فرمود مردمان را بر آن.
تنبیه: بزرگان در معنى آیه فرموده‌اند: بر پاى دار وجه خود را براى دین اسلام که معرفت و توحید خداوند است، آنچنان معرفتى که خلق نموده است خداوند مردم را بر آن فطرت اصلیه. و مراد به «فطرت اللّه» همان فطرت اصلیه‌اى است که خلق نمود خداوند عالم همه موجودات را بر نوعى و طبعى که جبلّى همه آنهاست براى قبول نمودن دین خدا که معرفت اللّه و دین اسلام باشد آفرید، که اگر آنها را واگذارند به حالت خودشان هر آینه مفارقت این طریقه حقه را نمى‌نمایند. و اینکه عدول مى‌کنند به جهت تقلید پدران و مادران و پیروى اهل ضلالت است.
علامه مجلسى (رحمه اللّه) در جلد دوم بحار فرموده: آنچه ظاهر مى‌شود از اخبار اینست که: خداوند عالم قرار داده عقول خلق را بر توحید و اقرار به صانع عالم در خلق در وقت میثاق گرفتن از ایشان که یوم «الست» باشد، پس قلوب جمیع خلق مقرّ و معترفند به آنچه ذکر شد، و اگر انکار کنند، پس از روى عناد و تکبر و ضلال است‌ « بحار الانوار، ج 3، ص 277»
زراره از حضرت باقر علیه السّلام در معنى آیه روایت نموده که «فطرهم اللّه على المعرفة» « تفسیر نور الثقلین، ج 4، ص 182، روایت 56.»
و حضرت رضا علیه السّلام روایت نموده از پدران گرام خود در آیه شریفه: هو لا اله الّا اللّه محمّد رسول اللّه و علىّ امیر المؤمنین‌ « تفسیر قمى، ج 2، ص 155»
و بالجمله جبلّت و طبیعت مخلوقات مجبول و مفطور است بر اذعان و اعتراف به صانع، و لذا حق تعالى فرموده که اگر از کافران سؤال بنمائى که‌کى آفریده است آسمانها و زمینها را، هر آینه گویند خدا آفریده است؛ و در مقام انکار و تعجب فرموده‌ «أَ فِی اللَّهِ شَکٌّ فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ‌؟!!» « سوره ابراهیم آیه 10»
لا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ‌: (نهى است در صورت نفى) یعنى تبدیل ندهید دین خداى را که براى شما مفطور و مخلوق گردانیده. 2- سزاوار نیست که تبدیل دهید فطرتى که خدا خلق فرموده. 3- آنکه هیچکس قادر نیست که تغییر دهد و محو و محق گرداند فطرت اصلیه الهیه را. 4- زمخشرى در کشاف گفته که فطرت به معنى خلقت است به دلیل «لا تبدیل لخلق اللّه» یعنى حق تعالى خلق بندگان فرموده در حالتى که قابل توحید و دین اسلام و غیر آن هستند، زیرا عقل و نظر صحیح ایجاب آن را نماید که اگر مردمان واگذاشته مى‌شدند به حال خود و فریب شیاطین انسى و جنى را نمى‌خوردند، هر آینه غیر دین اسلام را اختیار نمى‌کردند. 5- ابو مسلم گفته معنى آیه شریفه آنکه پیروى کنید از دین، آن چیزى را که دلالت مى‌کند بر آن فطرتى الهى که آن ابتداى خلق اشیاء و ترکیب و تصویر آنهاست؛ بر وجهى که دالّ است بر آنکه آنها را صانعى باشد قادر و عالم و حىّ و قدیم و واحد و بى‌شبیه و نظیر، هیچ تبدیلى نیست مر خلقت خداى را در دلالت به این معنى که فطرت بر وجهى است که دال است بر صانع حکیم و ممکن نیست کسى تبدیل آن نماید تا وجه استدلال باطل شود.
ذلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ‌: آن دینى و فطرتى که بندگان مأمورند به اقامه و استقامت بر آن دینى است مستوى و مستقیم که هیچ کجى و اعوجاجى در آن نیست. وَ لکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لا یَعْلَمُونَ‌: و لکن بیشتر مردمان نمى‌دانند استقامت آن را به سبب اعوجاج طبع و عدم تفکر و تدبر در آن.
تتمه: در مجمع البحرین حدیث مشهور بین فریقین: کلّ مولود یولد على الفطرة حتّى یکون ابواه یهوّدانه و ینصّرانه و یمجّسانه‌ « مجمع البحرین، ج 3، ص 438»
عوالى اللئالى- قال النّبىّ صلّى اللّه علیه و آله: کلّ مولود یولد على الفطرة حتّى یکون ابواه یهوّدانه و ینصّرانه‌ « عوالى اللئالى، ج 1، فصل 4، ص 35 »
سید مرتضى (رحمه اللّه) در کتاب «غرر و درر» این حدیث را ذکر و براى آن دو تأویل بیان فرموده:
اول- اینکه مراد از فطرت در اینجا «دین» و کلمه «على» به معنى «لام» است، پس معنى چنین شود که: هر مولودى متولد شود براى دین و به جهت دین، تا اینکه پدر و مادرش او را یهودى و نصرانى نمایند.
دوم- آنکه مراد فطرت، خلقت باشد و کلمه على به معنى خود، پس معنى آنکه هر مولودى متولد شود بر خلقت داله بر وحدانیت الهى و بندگى او و ایمان به او، تا آنکه پدر و مادر او را یهودى و نصرانى نمایند، زیرا اولاد بیشتر اوقات نشو و نما کند بر مذهب پدران خود و الفت یابد به دین و کیش آنان. و غرض حدیث شریف تنزیه ذات الهى است از گمراهى و کفر بندگان‌ «  امالى ، ج 2، مجلس 56، ص 85»