مناقصات و مزایدات

شناسایی پیمانکار جهت تامین، نصب و راه‌اندازی ۱۰ عدد سخت افزار سیستمHMI نیروگاه خلیج فارس

تجدید شده

مناقصه شرکت افق تأمین انرژی پارس

نوع مناقصه: عمومی

مبلغ ضمانتنامه: 2/000/000 ریال (2میلیون ریال) به شماره حساب 288536125 بانک رفاه شعبه سعادت آباد (کد143) به نام شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس، مهلت ارسال نامه رسمی جهت خرید و دریافت اسناد به همراه فیش واریزی تا پایان وقت اداری دوشنبه مورخ 1401/05/31

مهلت ارسال پاکات: تا پایان وقت اداری شنبه مورخ 1401/06/12

زمان بازگشایی پاکات الف و ب: کمیسیون معاملات شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس - اولین جلسه پس از تسلیم پیشنهادها

محل تحویل اسناد: تهران، سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج(شهید تهرانی مقدم) ، خیابان نهم شرقی(شعبانی)، پلاک 18، طبقه دوم، شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس

آگهی مناقصه تأمین کابل مسی مورد نیاز کارخانه آب شیرین‌کن

پایان یافته

مناقصه شرکت تأمین آب هرمز ابدال

نوع مناقصه: عمومی

مبلغ ضمانتنامه: واریز 3/100/000 ریال (3میلیون و یکصد هزار ریال) به شماره حساب 321328759 بانک رفاه شعبه سعادت آباد (کد143)، مهلت ارسال نامه رسمی جهت خرید و دریافت اسناد به همراه فیش واریزی تا ساعت 16 یکشنبه مورخ 1401/05/09به ایمیل info@otwt.co

مهلت ارسال پاکات: ساعت 16 سه‌شنبه مورخ 1401/05/18

محل تحویل اسناد: تهران، سعادت آباد، خیابان علامه جنوبی، کوچه حق طلب غربی (26ام)، پلاک 47، طبقه 3

آگهی مناقصه تامین کابل مسی مورد نیاز کارخانه آب شیرین‌کن کرگان

پایان یافته

مناقصه شرکت تأمین آب هرمز ابدال

نوع مناقصه: عمومی

مبلغ ضمانتنامه: واریز 3/100/000 ریال (3میلیون و یکصد هزار ریال) به شماره حساب 321328759 بانک رفاه شعبه سعادت آباد (کد143)، مهلت ارسال نامه رسمی جهت خرید و دریافت اسناد به همراه فیش واریزی تا ساعت 16 دوشنبه مورخ 1401/05/03به ایمیل info@otwt.co

مهلت ارسال پاکات: ساعت 16 چهارشنبه 1401/05/12

محل تحویل اسناد: تهران، سعادت آباد، خیابان علامه جنوبی، کوچه حق طلب غربی (26ام)، پلاک 47، طبقه 3

آگهی مناقصه طراحی جامع و تأمین تجهیزات سیستم پیش تصفیه DAF کارخانه آب شیرین‌کن کرگان

پایان یافته

مناقصه شرکت تأمین آب هرمز ابدال

نوع مناقصه: عمومی

مبلغ ضمانتنامه: واریز 3/100/000 ریال (3میلیون و یکصد هزار ریال) به شماره حساب 321328759 بانک رفاه شعبه سعادت آباد (کد143)، مهلت ارسال نامه رسمی جهت خرید و دریافت اسناد به همراه فیش واریزی تا ساعت 16 پنجشنبه مورخ 1401/04/23به ایمیل info@otwt.co

مهلت ارسال پاکات: ساعت 16 چهارشنبه مورخ 1401/04/29

محل تحویل اسناد: تهران، سعادت آباد، خیابان علامه جنوبی، کوچه حق طلب غربی (26ام)، پلاک 47، طبقه 3

آگهی مناقصه تأمین تجهیزات ابزار دقیق و شیرآلات مورد نیاز کارخانه آب شیرین‌کن کرگان

پایان یافته

مناقصه شرکت تأمین آب هرمز ابدال

نوع مناقصه: عمومی

مبلغ ضمانتنامه: واریز 3/100/000 ریال (3میلیون و یکصد هزار ریال) به شماره حساب 321328759 بانک رفاه شعبه سعادت آباد (کد143)، مهلت ارسال نامه رسمی جهت خرید و دریافت اسناد به همراه فیش واریزی تا ساعت 16 سه‌شنبه مورخ 1401/04/21به ایمیل info@otwt.co

مهلت ارسال پاکات: ساعت 16 چهارشنبه مورخ 1401/05/05

محل تحویل اسناد: تهران، سعادت آباد، خیابان علامه جنوبی، کوچه حق طلب غربی (26ام)، پلاک 47، طبقه 3

آگهـی مناقصـه ساخت و تامین تابلوهای برق کارخانه آب شیرین کن کرگان

پایان یافته

مناقصه شرکت تأمین آب هرمز ابدال

نوع مناقصه: عمومی

مبلغ ضمانتنامه: واریز 3/100/000 ریال (3میلیون و یکصد هزار ریال) به شماره حساب 321328759 بانک رفاه شعبه سعادت آباد (کد143)، مهلت ارسال نامه رسمی جهت خرید و دریافت اسناد به همراه فیش واریزی تا ساعت 16 سه شنبه مورخ 1401/04/14 به ایمیل info@otwt.co

مهلت ارسال پاکات: ساعت 16 سه شنبه مورخ 1401/04/21

محل تحویل اسناد: تهران، سعادت آباد، خیابان علامه جنوبی، کوچه حق طلب غربی (26ام)، پلاک 47، طبقه 3