تصاویر برگزاری مراسم پرفیض زیارت عاشورا در نیروگاه طوس