تصاویر جلسه هم‌اندیشی و هم‌افزایی میان مدیران هلدینگ انرژی و شرکت‌های خلیج‌فارس و طوس