تصاویر جلسه هم‌افزایی میان مدیران هلدینگ انرژی و بانک رفاه کارگران/حمایت از افزایش تولید برق در دستور کار قرار گرفت