تصاویر جلسه مدیران هلدینگ انرژی تأمین و مدیران شرکت ترکیه‌ای یونیت گروپ برای سرمایه‌گذاری در پروژه های حوزه انرژی