تصاویر جلسه بررسی همکاری‌های مشترک میان هلدینگ انرژی شستا و هلدینگ چنگیز ترکیه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر