تصاویر جلسه بررسی نحوه همکاری با شرکت دانش‌بنیان آذرفنون در حوزه تامین تابلوهای برق حوزه نیروگاهی و آب