تصاویر تصاویر دیدار مدیرعامل شستا با مدیران و معاونین هلدینگ انرژی تأمین و شرکت‌های تابعه