نیروگاه طوس

نیروگاه حرارتی طوس (واقع در کیلومتر ۱۲ جاده مشهد – چناران، تأسیس ۱۳۶۴)، یکی از نیروگاه‌های ایران از نوع حرارتی با ظرفیت تولید ۶۰۰ مگاوات که دارای ۴ واحد بخار ۱۵۰ مگاواتی ساخت بی‌بی‌سی آلمان است.

این نیروگاه از سه نوع سوخت مازوت، گاز و گازوئیل استفاده می‌کند و در حال حاضر تنها نیروگاه مازوت‌سوز استان خراسان است.

در حال حاضر مالکیت صددرصدی این نیروگاه در اختیار شرکت افق تأمین انرژی طوس (به نیابت از سازمان تأمین اجتماعی) است.