شرکت تامین آب هرمز ابدال

شرکت تامین آب هرمز ابدال (تاها) با مالکیت صد در صدی شرکت افق تامین آب شیرین زیر مجموعه شرکت مدیریت توسعه انرژی تامین (هلدینگ انرژی شستا) در تاریخ 07/10/95 به شماره ثبت 1900 و شناسه ملی 14006445762 در بندر عباس ثبت گردید. رسالت این شرکت طراحی، ساخت، نصب، راه¬اندازی، بهره¬برداری و مالکیت آب شیرین¬کن مجتمع روستایی کرگان واقع در روستای کرگان از توابع میناب استان هرمزگان است. ظرفیت این پروژه 5,000 مترمکعب در شبانه¬روز است و شرکت تاها در قالب قرارداد B.O.O متعهد گردیده است که طی 15 سال این مقدار آب را در اختیار شرکت آب و فاضلاب روستایی (آبفار) هرمزگان قرار دهد. این طرح با تکنولوژی SWRO کار می¬کند و آب شرب مورد نیاز منطقه را تامین خواهد نمود. در این فرآیند، آب خام از دریا تامین می گردد و سپس از طریق خط لوله وارد مخزن آب خام می¬شود. در آنجا پس از افزودن کلر و مواد شیمیایی مورد نیاز وارد فیلتر شنی شده و بعد از حذف مقدار قابل توجهی از ذرات معلق و کلوئیدها به سمت فیلترهای کارتریج و از آنجا به واحدهای اسمز معکوس، هدایت می¬گردد. آب شیرین تولیدی واحدهای اسمز معکوس بعد از اضافه شدن افزودنی¬های معدنی و شیمیایی مورد نیاز، برای آشامیدن مناسب خواهد شد و در مخزن خروجی ذخیره شده و از طریق ایستگاه پمپاژ و خط انتقال، وارد شبکه توزیع می¬گردد. در حال حاضر این پروژه در حال احداث است و پیشرفت 50% داشته است.