شرکت سبز کویر

با توجه به مسائلی همچون محدودیت دستیابی و رو به اتمام بودن انرژی‌های فسیلی و آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از آنها، در سه دهه اخیر نگاه جدی‌تری به استفاده از منبع انرژی‌های تجدیدپذیر در سطح بین‌المللی ایجاد شده‌است که سالهای اخیر با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژیک در این زمینه، رشد این حوزه از صنعت انرژی افزایش تصاعدی و چشمگیری داشته‌است که متأسفانه سهم کشور ما از این رشد بسیار ناچیز بوده‌است و این در حالی است پتانسیل‌های بسیاری -به ویژه در انرژی خورشیدی- در کشور وجود دارد. از آنجا که فعالیت در این صنعت نیازمند نگاه خاص و  توانمندی‌های فنی خاص خود است، لذا تدکو جهت راه‌اندازی و مدیریت متمرکز این بخش از مأموریت خود اقدام به تأسیس «شرکت افق تأمین انرژی سبز» در سال 94 نمود. حوزه فعالیت این شرکت، توسعه طرح، تأمین سرمایه و مشارکت در مدیریت اجرای طرح‌های این حوزه است که به شکل زیر تعریف می‌گردد: